Om du vill förbereder dig inför en framtida försäljning är det bra att göra en värdering av din bostad. Vi bokar ett möte och kommer hem till dig och gör sedan en bedömning av värdet på din bostad och en offert inför en eventuell försäljning. Denna första kontakt är naturligtvis kostnadsfri och helt utan förpliktelser från din sida. Tack vare alla försäljningar som vi gör och har gjort i Bromma kan vi bilda oss en riktigt bra uppfattning om värdet på din bostad. Självklart hanterar vi alla kontakter med dig med stor diskretion.

En bra förutsättning när man ska köpa och sälja sin bostad är att göra en realistisk kalkyl. Vi kan bland annat hjälpa dig med värdering och kapitalvinstberäkningen. Då vet du hur mycket du kan bjuda för ditt nya boende. När du sedan hittar den bostad som vinner ditt hjärta kan det vara bra att bolla budgivningsstrategin med oss.

Hitta nytt hem är ett tidsödande projekt. Att hitta en ny bostad kan många gånger ta mycket lång tid. Ett generellt råd, som visat sig hålla i längden, är att köpa och sälja i samma marknad. Får vi förmånen att förbereda din försäljning kan vi snabbt få ut din bostad på marknaden när det är dags.

Vi förbereder kostnadsfritt din bostad inför en eventuell försäljning. Vi kallar det ”Steget före”. För mer info se; Steget före.