På Fjelkners har vi alltid värnat om våra kunders personliga integritet och nu stärker vi ditt skydd ytterligare.

Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU som skärper kravet för hur företag får behandla dina personuppgifter. Därför har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att vi också tydliggör vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dem och varför.

Det kan finnas olika anledningar till att vi har dina personuppgifter i våra register. Det kan vara för att du prenumererar på någon av våra tjänster, att vi behöver uppfylla ett lagkrav t.ex. enligt Fastighetsmäklarlagen eller att vi gör en så kallad intresseavvägning. Ett exempel på intresseavvägning kan vara att vi vill kunna kontakta dig efter en visning med kompletterande upplysningar om bostaden eller för att berätta att budgivningen startar.

Du har rätt att begära ett utdrag på de uppgifter vi har om dig och att få dina uppgifter rättade. Uppgifter som vi måste spara på grund av lagkrav kommer finnas kvar längre tid i våra register men i annat fall kommer vi se till att dina personuppgifter tas bort efterhand som du inte längre förekommer i någon aktuell bostadsaffär.

Mer information
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa om vår integritetspolicy här;

Fjelkners integritetspolicy