DIN LOKALA MÄKLARE I BROMMA

Fjelkners har funnits i Bromma sedan 1989 och är i dag Brommas största fastighetsförmedlare av villor och stora bostadsrättslägenheter i området.

Vi är ett lokalt företag i Bromma som har som målsättning att bedriva en unik form av mäkleri. Vi är specialiserade på försäljning av villor, radhus och bostadsrätter i hela Bromma och ser alla uppdrag som ett hedersuppdrag. Fördelen med att vara fokuserade på en geografiskt begränsad yta är att vi kan området, hustyperna och prisbilden in i minsta detalj. Med vår erfarenhet vet vi vad som är viktigt att tänka på inför en försäljning.

Var så involverad som du önskar
– eller låt oss ta hand om allt

Vi mäklare är mycket involverade i alla förberedelser. Tillsammans med dig planerar och förbereder vi försäljningen och går igenom allt som du behöver tänka på. Är du i en situation där du inte har möjlighet att aktivt delta i förberedelsearbetet så ombesörjer vi hela försäljningen.

Vårt koncept är att tillhandahålla allt
Vi optimerar din försäljning genom att vi har knutit noga utvalda fotografer och stylister i ett nära samarbete till oss. Vi rekommenderar även städfirmor, flytthjälp, bankkontakter, byggfirmor etc. som vi vet håller en hög kvalitet. Alla har genomgått vårt nålsöga avseende pris och kvalitet för att vi ska kunna tillhandahålla en professionell tjänst till dig.

GDPR
Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. Eftersom din personliga integritet är viktig för oss har vi sett över hur vi behandlar personuppgifter och vill berätta vad som gäller för dig.

Det kan finnas olika anledningar till att vi har dina personuppgifter i våra register. Det kan vara för att du prenumererar på någon av våra tjänster, att vi behöver uppfylla ett lagkrav t ex enligt fastighetsmäklarlagen eller att vi gör en så kallad intresseavvägning. Ett exempel på intresseavvägning kan vara att vi vill kunna kontakta dig efter en visning med kompletterande upplysningar om bostaden eller för att berätta att budgivningen startar.

Du har rätt att begära ett utdrag på de uppgifter vi har om dig och att få dina uppgifter rättade. Uppgifter som vi måste spara på grund av lagkrav kommer finnas kvar längre tid i våra register men i annat fall kommer vi se till att dina personuppgifter tas bort efterhand som du inte längre förekommer i någon aktuell bostadsaffär.

För att läsa mer om vår policy för behandling av personuppgifter se Fjelkners integritetspolicy