Vi rekommenderar alla våra säljare att teckna en ansvarsförsäkring för dolda fel.

Ansvarsförsäkring – för båda parters skull
Generellt sett är det inte ofta man finner dolda fel i fastigheter där en besiktning gjorts. Om de nya ägarna, efter att de tillträtt bostaden, ändå skulle hitta ett dolt fel (till exempel i samband med renovering) är båda parter oftast mycket tacksamma om en försäkring finns. Att som säljare teckna en ansvarsförsäkring för dolda fel innebär en trygghet för både köpare och säljare. I några enstaka fall är friskrivning ett alternativ till ansvarsförsäkring.

Försäkringsskydd mot dubbla boendekostnader
Funderar du på att köpa en ny bostad? Får vi förtroendet att förmedla din villa eller bostadsrätt kan du genom oss teckna en försäkring mot dubbla boendekostnader. Är din bostad inte såld inom tre månader står försäkringen för drifts- och nettoräntekostnaderna de efterföljande tre (eller sex) månaderna, förutsatt att du samtidigt har kostnader för ditt nya boende.

Mer om försäkringen

  • Försäkringen kan endast tecknas i samband med att du säljer din bostad via oss på Fjelkners.
  • Försäkringen gäller även om du köper din nya bostad via en annan fastighetsmäklare.
  • Försäkringen måste tecknas inom 3 veckor efter att förmedlingsuppdrag lämnats.
  • Gäller både bostadsrätt och villa.
  • Det är kostnaden för ditt gamla boende, det vill säga den bostad du givit oss i uppdrag att förmedla, som ersätts.
  • Ersättning utgår efter 3 månaders karenstid under en period av 3 månader. Den kan också från början tecknas med ett tillägg så att totalt 6 månaders ersättning utgår.
  • Driftskostnaden samt nettoräntekostnaden ersätts. Maximalt täcks en kostnad på 10 000 kronor per månad.