Mikael Flobecker är en fantastik mäklare som med stort engagemang, kunskap och förtroende guidar en som säljare genom den omfattande affär en husförsäljning innebär. Micke var en god rådgivare både inför visning, styling, fotografering men även kring budgivningsprocess och avslut. Han var proaktiv, tydlig och transparent på ett trevligt och tillmötesgående sätt. Vi ger Micke och Fjelkners våra varmaste rekommendationer.
// Säljare på Kyrkoherdevägen 26