Citat från en säljare på Spaltbacken när hon erbjöd en stege till vår assistent och vår assistent hade med en egen stege vid fotograferingen