Med sin tydliga positiva känsla för Brommas Trädgårdsstad och dess hus är han ett utmärkt stöd i försäljningen.
Säljare på Rättviksvägen 14