“Ett föredöme i att hantera kundmötet. Proaktiv med ödmjuk inställning.”
Säljare på Egilsvägen 34