Vi fick omedelbart förtroende för Jonas. Han var vänlig och empatisk och visade stor förståelse för den mentala och fysiska ansträngning det innebar för oss att förbereda vår lägenhet för visning och han tog sig också mycket tid att förklara olika steg i säljprocessen.
När säljprocessen väl var igång fick vi fortlöpande information om vad som hände och vi fick många bra råd om strategier och liknande, men där han emellertid hela tiden betonade att det var vi som säljare som till syvende och sist måste fatta besluten. Med detta sagt fanns han hela tiden med oss och var ständigt tillgänglig för att svara på de många frågor som vi ställdes inför.
Vi är väldigt nöjda med hans insats, och rekommenderar honom gärna.
Säljare på Wennerbergsgatan 6A