Jonas gjorde ett hästjobb och fick väldigt bra utfall på annonsen och ett allmänt bra drag på visningar. Fin kontakt med oss, men även i kommunikationen mellan köpare och oss!
Säljare på Strandvägen 4C