Att köpa hus eller lägenhet på Mallorca är förhållandevis enkelt när du tar hjälp av en professionell fastighetsmäklare som Nano Mundo Properties. Då kan du även vara säker på att köpprocessen hanteras säkert och korrekt. Nano Mundos erfarna team hanterar självklart förhandlingen mellan köpare och säljare som den juridiska process som skall genomgås samt hjälper också till med andra frågor under köpprocessen.

Det finns tre grundläggande stadier i köpprocessen:

Intentionsavtal och deposition

Köpare och säljare tecknar ett intentionsavtal och köparen betalar en mindre deposition för att visa på avsikten att fullfölja affären. Detta avtal bekräftar köparens och säljarens överenskommelse ofta med förbehåll för en fastighetsgenomgång och tar även bort fastigheten från marknaden. Under den överenskomna tidsperioden håller säljaren objektet reserverat för köparen som ges möjlighet att inhämta information om objektet, inhämta dokument från myndigheter och förbereda den finansiella transaktionen. Under denna tid arbetas det slutliga avtalet fram av respektive köpare och säljares advokater.

Optionsavtal och handpenning

När vår advokat har bekräftat fastighetens rättsliga ställning, upprättas och tecknas optionsavtal av köpare och säljare. Skulle några felaktigheter ha upptäckts kan köparen dra sig tillbaka och depositionsavgiften kommer att returneras. Är parterna fortfarande överens kommer köparen sedan att betala 10 % av den avtalade köpeskillingen i handpenning. Detta avtal är bindande för båda parter och om köparen drar sig tillbaka förlorar denna handpenningen.

Bindande avtal

Bindande avtal tecknas tillsammans med en spansk notarie på "Escritura Publica" där avtalet undertecknas av köpare och säljare eller deras respektive ombud. Efter avtalstecknande skall återstoden av köpeskillingen betalas varvid köparen tar fastigheten i besiktning. Vår advokat registrerar sedan köparen som ägare i fastighetsregistret samt även hos andra myndigheter.